Jázmin Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye

Az ellátást nyújtó telephelyek bemutatása

Jázmin Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye Búzavirág Otthon Balmazújváros

(Fogyatékos Személyek Otthona)

 

Fogyatékos személyek otthona

A Búzavirág Otthon Balmazújváros Fogyatékos Személyek Otthona (mint ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos intézmény) biztosítja a szakosított ellátást igénylők számára a szükséges ápolást, gondozást, foglalkoztatást. 

A Fogyatékos Személyek Otthona az ellátást igénybe vevő felnőtt korú értelmi fogyatékkal élő emberek teljes körű ellátását végzi. A gondozás során biztosítjuk az igénybe vevő korának, egészségi állapotának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, valamint a szocioterápiás foglalkoztatást. Az intézmény hosszú távú célja a lehető legszélesebb körű integráció elérése a normalizáció, az autonómia elvének figyelembevételével, melynek révén az ellátást igénybe vevő személyeket hozzásegítjük a társadalmi életbe való beilleszkedéshez. Annak érdekében, hogy az ellátottak esélyegyenlősége javuljon, hátrányaik csökkenjenek, olyan szolgáltatásokat nyújtunk, melyek humanizált, modernizált, az európai normáknak is megfelelő, az egyéni elvárások és szükségletek figyelembevételén kialakított programokon alapulnak.

A céljaink megvalósulását elősegítő programok az ellátottak meglévő képességeit hangsúlyozzák, elősegítik olyan mechanizmusok kialakítását, melyekben önálló döntéshozatal és felelősségvállalás működik, és nem utolsó sorban felkeltik az egyén belső igényeit is. 

 

Jázmin Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye Búzavirág Otthon Balmazújváros

(Idősek Otthona)

 

Idősek otthona

A

A Búzavirág Otthon Balmazújváros Idősek Otthona az ország egész területéről fogad ellátottakat. Az intézmény 50 férőhelyen időskorú személyeket lát el.

Az intézmény célja, hogy az időskorú személyek részére a legmagasabb szintű és egyénre szabott, kliens centrikus ellátást nyújtson. Az Idősek Otthona a teljes körű ellátás biztosításának keretében gondoskodik az ellátottak étkeztetéséről, egészségügyi ellátásáról, lakhatási feltételek optimális szintű biztosításáról, mentálhigiénés ellátásról, terápiás és fejlesztő foglalkoztatásáról, valamint társadalmi integrációjuk megteremtése érdekében programok, rendezvények szervezéséről, illetve a társadalmi élet színterein való részvétel biztosításáról.

Az Otthon célja, hogy az ország egész területéről jelentkező, ellátást igénylőszemélyeknek olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, családias jellegű, szükségleteik és fizikai és mentális állapotukhoz igazodó, teljes körű ellátást nyújtson, amely a folytonosan megújuló szakmai tudáson, valamint az emberi tiszteleten és tolerancián alapul. Az intézmény fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja a hospice szemléletű ellátás meghonosítását, az ember holisztikus megközelítésének gyakorlati megvalósítását.

Jázmin Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye Kamilla Otthon Balmazújváros

(Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Intézménye)

A Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Intézményében enyhén, illetve középsúlyos értelmi fogyatékkal élő személyek állandó és folyamatos ápolása, gondozása, és fejlesztése történik. Férőhelyek száma: 40 fő

A rehabilitációs program célja az itt élő ellátottak társadalmi integrációjának előkészítése, elősegítése.

A rehabilitációs ellátás keretében biztosítjuk az ellátást igénybe vevők bentlakásos ellátását, napi gondozását, szükség esetén ápolását.

Mentálhigiénés ellátás keretében gondoskodunk az egyéni képességek fejlesztéséről, a pszichés gondozásról, az egyén autonómiájának érvényesüléséről. A felelős ápolói és mentálhigiénés rendszer az alapja, az otthonban bevezetett családmodellnek, amely nagyobb odafigyelést, családias kapcsolatokat feltételez ellátott és gondozó között, s amely hatékonyan segíti az ellátottak gondozást, fejlesztését.

A képességek, készségek fejlesztésének hatékonyságát terápiás programok segítik.

Biztosítjuk ellátottjaink részére a szocioterápiás, illetve fejlesztő foglalkoztatás programokba való részvétel lehetőségét, elősegítve ezzel az integrációs törekvéseket, a szabadidő hasznos, és aktív eltöltését.

Amennyiben szeretnék intézményünket (székhely és telephelyek) személyesen is megtekinteni, hétköznaponként 8.00 és 16.00 óra között van rá lehetőség. Amennyiben a vezetőkkel szeretnének beszélni, kérjük a megadott elérhetőségen egyeztessen időpontot.

 

Debrecen, 2023. március 1.

                                                                                               Czakó Tamás

                                                                                                                      mb. intézményvezető

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A hszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.